کارکرد دقیق بدن و مشکلات احتمالی آن را از درون چشمهایتان، می‌توان بوضوح و بدون اشتباه در ظرف کمتر از یک دقیقه دید. در مردمک چشم نشانه‌های فراوانی وجود دارد که ایریدولوژیستها آنها را تفسیر می‌کنند ولی هیچکدام دال بر بیماری‌شناسی در خود چشم نیست. نشانه‌های مردمک چشم فقط موقعیت بافت را در جای دیگری از بدن نشان می‌دهد به استثنای نطفه احساسی نزدیک ساعت 12 نشانگر آسیب رسیده به خود چشم است.

فعالیتهای مردمک چشم

می‌توانیم مردمک چشم را به عنوان جفرافی بدن که نمودار کاملی از نقشه‌های مجهز به نقاط بدن است به حساب آوریم هر قسمتی از این نقاط نمودار وضعیت فعلی غده‌ای مخصوص، غضروفی یا بافتی در بدن است که از طریق مغز به چشم منعکس می‌گردد و در مردمک چشم نمایان می‌شود و این عمل طی تحریکات شبکه عصبی صورت می‌گیرد. در یک قرن اخیر، ایریدولوژیستها برای قسمتهای مختلف مردمک نقاط خاصی طرح کرده‌اند که هر قسمت از بدن را که دچار مشکلی می‌گردد در آن نقاط نشان داده می‌شود. مثلاً ناراحتی معده از طریق نواری که در اطراف مردمک تولید می‌شود، معلوم می‌گردد.

مغز در قسمتهای بالای مردمک، در صورتی که ران و پاها در قسمت پائین مردمک آثاری می‌گذارند. برای مشخص کردن بهتر، مردمک چشم را می‌توان به صورت یک ساعت فرض نمود از 1 تا 12، 10 قسمت کوچکتر پایین بین هر ساعت، بدین ترتیب می‌توان گفت که ششها در ساعت 3 در مردمک چشم چپ و ساعت 9 در مردمک چشم راست قرار دارند. هر مردمک چشم کاری جداگانه دارد،

علائم مردمک در تشخیص بیماریها

 • توانائی موروثی بسیار سالم که ساختمان بقاء شده سالمی داشته باشد دال بر یک سیستم ایمنی قویتری است که در مقابل بیماریها مقاوم است و از خوب شدن سریع بهره مند می‌باشد.
 • ضعف موروثی اینا فاصله‌هایی هستند بین چشم نشان دهنده اعضاء، غدد یا بافتها در بدن که از جنبه سوخت و ساز از دیگر قسمتها ضعیفتر هستند. آنها مواد غذایی را به میزان کمتری جذب می‌کنند و سموم بدن را کمتر دفع می‌کند تا سایر بافتها آسیب، خاک؛ جایگاه نهی در میان بافتهای، شکافها و فروفتگی‌های کوچک، این هستند که به ضعف موروثی اتلاق می‌شوند که دال بر حاد (سفید) نیمه حاد (خاکستری)، وخیم (خاکستری تیره) یا فاصد شده می‌باشند.
 • برافروختگی یا خارش پوست: سیاه، قرمز، قهوه‌ای، پرتقالی یا زرد دال بر تجمع دارو است چه از طریق موروثی یا غیره، ما نمی‌توانیم داروها را تشخیص بدهیم ـ چون بسیار هستند داروهائی با مواد شیمیائی مربوطه ـ اما گاهی اوقات می‌توانیم موادی از قبیل آهن، یدو سولفور را ببینم. هر جا که آنها تجمع پیدا کرده‌اند نشانه موجود بودن اشکالاتی در بافت هستند. مردمک تیره رنگ نشانگر تجمع داروها در مدت زیادی در بدن است. این اماکن مربوطه به داروها ممکن است روشنتر گردند ولی بطور کامل رفع نمی‌شوند.
 • اسیدی: زمانیکه مردمک چشم سفید رنگ هستند نشانگر زیاده از حد اسیدی شدن بدن است و این به تمام بافتها قابل سرایت است.
 • دایره یا حلقه دور مردمک: نشانگر استرس و فشارهای عصبی است که می‌توان عضو یا اعضاء متاثر از دسترس را مشخص کرد.
 • لنفی: دانه‌های تسبیح مانند در قسمتی یا در تمام مردمک نمایان می‌شود که دال بر لنف می‌باشد.
 • خشکی پوست یا پوسته شدن: یک حلقه سیاه رنگ در اطراف یا از قسمت بیرونی مردمک نشانگر اینست که پوست قادر به دفع مواد زائد نیست.
 • کلسترول / کلسیم: ایریدولوژی اطراف پرده شفاف جلوی چشم که مردمک در آن جای دارد به نشانه ، گرفتگی سرخرگ است.
 • کم‌ خونی: دایره‌های نیمه تیره در گوشه مردمک چشم نشانگر کمبود آهن گلبولهای قرمز است.
 • کم‌ خونی مغزی: رنگ سفید متمایل به زرد یا آبی متمایل به سفید در پرده شفاف جلوی چشم نشانه کم ‌خونی مغزی هست.
 • مواد سمی: پرتوی نظیر در خورشید نشانه جمع شدن سموم در بدن ناشی از دو نوع است که از طریق خون به بافت پا سرایت کرد.
 • افتادگی تولون: این افتادگی همراه با فشارهایی روی لگن است

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠


 

شیخ الرئیس ( ابن سینا ) متوجه شده بود که بعضی از بیماریها قبل از آنکه محسوس شود
و بیمار احساس ناراحتی نماید در حاشیه ابن سینا بوجود می آید
و زمانیکه بیماری آشکار شد ، لکه های سفید از بین می رود و جای آنها تیره می شود ((
عنبیه قسمت رنگی چشم می باشد . وقتی چشمهای کسی را سیاه می بینیم برای این است که
عنبیه اش سیاه می باشد و اگر چشمهای کسی آبی یا میشی باشد بدان سبب است که عنبیه ای
آبی یا میشی دارد )) .

 

امروزه توانسته اند مکان اثر بیماری هر یک از اعضای مهم بدن را در
عنبیه بطور دقیق تعیین کنند . در این دوره می دانند که آثار بیماریهای سر و نخاع و
صورت در قسمت فوقانی عنبیه و اثر بیماریهای ریه و کبد بطوریکه ابن سینا کشف کرد در
طرفین عنبیه است .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧


 

شیخ الرئیس ( ابن سینا ) متوجه شده بود که بعضی از بیماریها قبل از آنکه محسوس شود
و بیمار احساس ناراحتی نماید در حاشیه دایره عنبیه چشم لکه های سفیدی بوجود می آید
و زمانیکه بیماری آشکار شد ، لکه های سفید از بین می رود و جای آنها تیره می شود ((
عنبیه قسمت رنگی چشم می باشد . وقتی چشمهای کسی را سیاه می بینیم برای این است که
عنبیه اش سیاه می باشد و اگر چشمهای کسی آبی یا میشی باشد بدان سبب است که عنبیه ای
آبی یا میشی دارد )) .

 

 امروزه توانسته اند مکان اثر بیماری هر یک از اعضای مهم بدن را در
عنبیه بطور دقیق تعیین کنند . در این دوره می دانند که آثار بیماریهای سر و نخاع و
صورت در قسمت فوقانی عنبیه و اثر بیماریهای ریه و کبد بطوریکه ابن سینا کشف کرد در
طرفین عنبیه است .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧
تگ ها :


 

شیخ الرئیس ( ابن سینا ) متوجه شده بود که بعضی از بیماریها قبل از آنکه محسوس شود
و بیمار احساس ناراحتی نماید در حاشیه دایره عنبیه چشم لکه های سفیدی بوجود می آید
و زمانیکه بیماری آشکار شد ، لکه های سفید از بین می رود و جای آنها تیره می شود ((
عنبیه قسمت رنگی چشم می باشد . وقتی چشمهای کسی را سیاه می بینیم برای این است که
عنبیه اش سیاه می باشد و اگر چشمهای کسی آبی یا میشی باشد بدان سبب است که عنبیه ای
آبی یا میشی دارد )) .

 

 امروزه توانسته اند مکان اثر بیماری هر یک از اعضای مهم بدن را در
عنبیه بطور دقیق تعیین کنند . در این دوره می دانند که آثار بیماریهای سر و نخاع و
صورت در قسمت فوقانی عنبیه و اثر بیماریهای ریه و کبد بطوریکه ابن سینا کشف کرد در
طرفین عنبیه است .

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧


 

برای برّرسی بهتر و دقیق عضو کوچکی مانند چشم تقسیم بندی های مختلفی وجود دارد
که چشم راست بازتاب اعضاء و اندام های سمت راست بدن متمایل به سمت جلو و چشم چپ،
بازتاب سمت چپ بدن متمایل به پشت بدن را نشان می دهد.
 
الف) تقسیمات شعاعی، که چشم را مانند یک ساعت در نظر گرفته و به 12 ساعت و هر
ساعت
 
60 دقیقه تقسیم می کنند که شامل: بین ساعت 1-11 ناحیۀ سر و گردن، ساعت 2-1
صورت، ساعت
 
3-2 دهان و گلو، ساعت 4-3 ناحیه شکم و ستون فقرات، ساعت 5-4 کمر، ساعت 6-5
ناحیه لگن،
 
کلیه ها و دستگاه جنسی، ساعت 7-6 پایین شکم، ساعت 8-7 بالای شکم، ساعت 9-8
دیافراگم و
 
پایین دنده ها، ساعت 10-9 سینه و پستان ها، و بالاخره ساعت 11-10 گوش و گردن.
این نحوۀ
 
قرارگیری اندام ها که نام برده شد، مربوط به چشم راست می باشد و در چشم چپ
کاملاً برعکس
 
بوده و چیدمان اندام های چشم چپ خلاف عقربه ساعت است.
 
ب) تقسیمات دایره ای، که شامل 3 بخش اصلی و 7 یا 8 بخش فرعی می باشد.
 
که بخش داخلی مربوط به دستگاه گوارش ( معده و روده ها)، بخش میانی مربوط به
سیاهرگ ها،
 
ماهیچه و اسکلت استخوانی و بخش خارجی مربوط به غدد و رگ های لنفاوی، سرخرگ ها
و
 
پوست می باشد.
 
ساختمان و بافت آیریس یا عنبیه نیز به 4 دسته اصلی که شامل بافت ابریشمی، بافت
کتانی، بافت کنفی و بافت توری تقسیم می شوند که به خصوصیات بدنی، فیزیولوزیکی،
اخلاقی و رفتاری دلالت می کند. که البته هر کدام از این گروه ها بیماری های خاص خود
را دارا می باشد.
 
رنگ عنبیه هم در این علم و تشخیص بیانگر طبع و مزاج فرد می باشد که شامل : رنگ
آبی، رنگ
 
قهوه ای و رنگ مخلوط می باشد؛ که هر رنگ و طبع معمولاً بیماری های مخصوص به
خود را
 
دارد. همچنین شکل مردمک ها که به صورت دایره کوچک یا بزرگ، بیضی ایستاده، بیضی
خوابیده و
 
بیضی مایل و یا تغییر شکل داده می باشد که مؤید و بیانگر مشکلات خاصی می
باشد.
 
یکی از مهمترین مواردی که در هر تشخیص و معاینه ای حائز اهمیت می باشد، یافتن
و پیدا کردن
 
لاکونا است که حالت هایی است که فیبرهای آیریس از هم جدا شده اند که این ها
خود نیز انواع و
 
اقسام گوناگونی دارد که هر مورد بیانگر مسئله ای خاص از جمله حاد یا مزمن بودن
بیماری است.
 
همچنین سورا (Psora) یا لکه ها و رنگدانه هایی که در چشم و روی بازتاب عضوی
خاص رسوب
 
میکنند هم از ارزش بالای تشخیصی برخوردارند.
 
 
از موارد دیگر در هر معاینه می توان به تشخیص یا یافتن محل ANW ( Autonomic
Nerve
 
Wreath) که حد فاصل لایه های 1 و 2 اصلی است اشاره کرد. ANW لایه ای در آیریس
است
 
که دستگاه گوارش را از لایه میانی یعنی سیاهرگ ها جدا میکند.
 
 
هر کدام از این علائمی که نام برده شد بسته به اینکه در چشم راست یا چپ باشد
ویا اینکه روی
 
بازتاب چه اندامی باشد، معمولاً به معنای اختلال، ضعف و یا بیماری همان اندام
می باشد؛ پس ما
 
باید بتوانیم که با دقت بالایی علائم را در چشم پیدا و جایگاه آن ها را دقیقاً
مشخص کنیم.
 
 
پیش از این ایریدلوژیست باید مدتی را با ذره بین صرف معاینه و نگاه کردن به
چشم فرد می کرد
 
ولی در حال حاضر با پیشرفت علم و تکنولوژی دوربین هایی اختراع شده اند که به
صورت میکرو
 
می تواند از چشم ها عکس بگیرد و سپس با انتقال آن ها بر روی رایانه به بررسی
دقیق آن ها
 
پرداخت، ولی حتّی با یک دوربین دیجیتال ساده هم می توانیم عکس هایی که برای
تشخیص مفید باشد را برداریم.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧


 

رنگ ها هم نقش مهمی را در درک سلامت یک شخص بازی می کنند:

 

 


 

زرد: رنگ زرد عملکرد ضعیف کلیه ها
را نشان می دهد.( زردی موجود در بخش سفید چشم معمولاً مشکلات کیسه صفرا را نشان می
دهد.)

 

 


نارنجی: این رنگ اختلال در متابولیسم
کربوهیدرات ها (نشاسته و قند ها) را نشان می دهد و ضعف در کبد و پانکراس را یادآور
می شود.

 

 


 

قهوه ای: عملکرد
ضعیف کبد را نشان می دهد و در این حالت خون سمی و کثیف می
شود.

 

 


 

حلقه
هایی
که در چشم تشکیل می شوند حائز اهمیت هستند پس
به متداول ترین حلقه ها و مفومی که دارند می
پردازیم:

 

 


حلقه هدف:

 

 


 

این حلقه یک نوار تیره در اطراف کنار
خارجی عنبیه تشکیل می دهد و نشان می دهد که پوست به طور کامل کارآیی ندارد. این
افراد عموماً به آسانی عرق نمی کنند بنابراین یکی از سیستم های اصلی سم زدایی بدن
را از دست داده اند.

 

 


 

همچنین افزایش تولید موکوس و فشار
کلیه را نشان می دهد که می تواند سبب شود که فرد از لحاظ عاطفی پوست کلفت
شود.

 

 


 

حلقه فشار یا
آزادی
:

 

 


 

این حلقه مانند حلقه های رشد (سن) یک
درخت می باشد که کشش و فشار عصبی-عضلانی را نشان می دهد. این افراد خیلی فعالند و
زمینه اینکه وسواسی شوند را دارند.

 

 


حلقه هماهنگی:

 

 


 

این حلقه شبیه حلقه نازکی از ابر ،
اطراف بخش خارجی عنیه می باشد و نشان می دهد که شخص زمینه اختلالات لنفاوی و تورم
غدد لنفاوی را دارد. این افراد می توانند به عفونت های مخاطی زیادی در گوش و سینوس
ها دچار شوند و البته مشکلات کلیوی و آسم هم دارند. این گروه از زد وخورد ، کشمکش و
دعوا در محیطشان نفرت دارند.

 

 


حلقه چربی یا حلقه تعیین

 

 


 

این حلقه یک حلقه سفید و ضخیم است که
تقریباً یا کاملاً کنار خارجی عنبیه را می پوشاند. اکثراً در افراد سالخورده یافت
می شود و نشان دهنده سختی عروق و مشکلات دیگر قلبی-عروقی می باشد. همچنین نشانگر
مشکلات کبدی ، تیروئید ، خطر بالای بیماری پارکینسون و دیابت قندی هم می باشد. 

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧


 

چشم های قهوه
ای(خونی)
:

 

 


 

چشم هایی با رنگ قهوه ای خالص و فیبر
های بافته شده ضخیمی دارند که کاملاً عنبیه را می
پوشانند.

 

 


به
نظر می رسد در این افراد زمینه و استعداد ایجاد عدم توازن در محتویات خونشان و
ابتلا به بیماری های خونی وجود دارد. بسیاری عقیده دارند که بخشی از
فراهم
شدن این زمینه به دلیل عدم ذخیره کافی مواد معدنی در این افراد است. البته احتمالاً
مشکل اصلی آن ها در متابولیسم کلسیم است. این گروه باید توجه ویژه ای به دستگاه
گردش خون (قلب ، خون و عروق) ، اعضای خونساز (کبد ، طحال و مغز استخوان) ، دستگاه
گوارش و غدد درون ریز داشته باشند

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧


 


چشم های
مختلط(صفراوی)

 

 


 

چشم های مختلط ، بر روی زمینه آبی
یک کمرنگی یا بی رنگی (معمولاً قهوه ای کمرنگ) وجود دارد.ساختار فیبر ها درون رنگ
ها نمایان است. این افراد باید مراقب بیماری هایی که با کبد مرتبط هستند باشند.
تجزیه و تحلیل رنگ مواد رنگدانه ای در کالبد شکافی نشان داده است که این ها مخلوط
موادی از جریان خون هستند که به خاطر مشکلات کبدی تجزیه نشده اند. این افراد در
تجزیه برخی از غذاها دچار مشکل می شوند که این مواد بعداً با فشار آوردن به کبد
وارد جریان خون می شوند. علت آن هم یک پاسخ ایمنی است که سبب می شود این گروه از
مردم انواع و اقسام حساسیت ها را داشته باشند از این رو کبد و دستگاه گوارشی
معمولاً ریشه مشکلات این دسته اند.

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٧